На головну сторінку Контакти Карта сайту
 
 

Актуально

18.02.2015 Перелік сховищ та укриттів на території Першотравневого району Детальніше...
 
09.01.2015 Для оперативного реагування на аварійні ситуації до Вашої уваги надається перелік телефонів оперативних служб м. Чернівці Детальніше...
 
20.07.2011 Детальніше...
 
 
На головну сторінку

Проведення перевірок правильності виплати пенсій через поточні рахунки в установах банків

 

Питання, пов’язані із цільовим та ефективним використанням коштів Пенсійного фонду України -  актуальні завжди. Зокрема, важливою є правильність виплати пенсій та грошових допомог через поточні рахунки в установах банків.

Підставою для проведення перевірок правильності виплати пенсій через поточні рахунки в установах банків є вимоги, викладені в:

  • п.п.18 п.2 ст.64 Закону України від 9 липня 2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (із змінами);
  • п.28 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596 (із змінами);
  • п.п.4 п.5 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1261.

            Перевірки проводяться раз на рік за весь період від дати проведення попередньої перевірки.

Метою перевірок є контроль за повним і своєчасним зарахуванням сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки одержувачів в установах банків та контроль за своєчасним поверненням органам Пенсійного фонду не зарахованих сум пенсій та грошової допомоги за письмовими вимогами Пенсійного фонду.

Перевірки проводяться відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 (зі змінами від 19.11.2008), а також договорів, якими регулюється взаємодія між управлінням Пенсійного фонду та відповідними установами банків.

Загальний порядок організації перевірок визначений Законом України від 05.04.2007 №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Відповідно до цього Закону органи Пенсійного фонду повинні повідомити банк про проведення планового контрольного заходу не пізніше, ніж за десять днів до дня його здійснення. Організація проведення перевірки, оформлення результатів та реалізація її матеріалів здійснюється у відповідності з Інструкцією про проведення контрольних заходів в органах Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 № 9-1.

 

Основними питаннями, що підлягають перевірці є виконання банками вимог Порядку та умов укладених договорів:

  • зарахування відповідних сум пенсій та грошової допомоги установами уповноважених банків на поточні рахунки здійснюється не пізніше наступного операційного дня з дня надходження сум пенсій від органів Пенсійного фонду України, органів праці та соціального захисту населення;
  • не зараховані суми пенсій та грошової допомоги не пізніше наступного операційного дня після надходження коштів повертаються уповноваженим банком органам Пенсійного фонду з відповідною поміткою про це на других примірниках списків та описів до них;
  • суми пенсій та грошової допомоги, зараховані на поточний рахунок починаючи з місяця, наступного за місяцем смерті пенсіонера, підлягають поверненню уповноваженим банком відповідно органам Пенсійного фонду не пізніше наступного дня надходження відомостей про смерть одержувача.

 

Під час проведення перевірки досліджується питання своєчасності повернення банком належно оформлених та завірених других примірників списків та описів до них. Після зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів, банк робить відповідні відмітки і завіряє списки на зарахування пенсій та грошової допомоги та описи до них і повертає управлінням Пенсійного фонду другі примірники списків та описів до них у строки, визначені п.20 Порядку.

 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

 

У випадках виплати пенсії через банківські установи згідно пункту 14 «Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки в банках», якщо суми пенсій одержуються за довіреністю більше як один рік або не одержуються з поточного рахунку більше як один рік, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач пенсії – особисто подати нову заяву в орган Пенсійного фонду. У разі невиконання одержувачем пенсії цієї умови орган Пенсійного фонду припиняє перерахування пенсії на поточний рахунок у визначену одержувачем установу банку і здійснює виплату через підприємство поштового зв’язку за місцем проживання одержувача в установленому порядку.

 

У разі виявлення фактів несвоєчасного зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів або несвоєчасного повернення не зарахованих коштів на рахунки органів Фонду, застосовуються штрафні санкції відповідно до ч.11 та п.4 ч.16 ст.106 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”:

 

  • виконавчими органами Пенсійного фонду за несвоєчасну виплату і доставку сум пенсійних виплат одержувачам або несвоєчасне зарахування їх на банківські рахунки пенсіонерів, або несвоєчасне повернення на банківські рахунки виконавчих органів Пенсійного фонду сум коштів, не використаних для здійснення пенсійних виплат, за умови своєчасного і в повному обсязі їх фінансування, на організації, у тому числі банки, які здійснюють виплату і доставку пенсій, накладається штраф у розмірі своєчасно не виплачених, не доставлених чи не зарахованих сум пенсійних виплат; 
  • у разі порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду виконавчими органами фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Головний спеціаліст відділу по контрольно-перевірочній роботі
управління Пенсійного Фонду України в Першотравневому районі м.Чернівці
Марина Горобієвська