ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням ХХХІІ сесії V скликання
Першотравневої районної
  у місті Чернівці ради
26 лютого 2010 року   № 197

Районна комплексна програма «Захист»
на 2010-2012 роки 

1. Загальна характеристика 

У Першотравневому районі проживає 17184 пенсіонери, 2023 ветерани війни, в т.ч. 229 учасників бойових дій на території Республіки Афганістан, 532 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 3544 інваліди різних категорій, 5658 дітей війни.

Органи місцевого самоврядування намагаються зробити максимум можливого для забезпечення соціального захисту найменш захищених осіб зазначених категорій населення району.

Поліпшення соціальної захищеності ветеранів війни та праці, інвалідів, забезпечення виконання чинного законодавства України стосовно соціального захисту, вимагає об’єднання зусиль усіх, причетних до цієї важливої справи.

 Районна комплексна програма по соціальному захисту населення на 2010-2012 роки (далі – Програма) є доповненням до міських заходів по виконанню державних програм по соціальному захисту різних верств населення,  розрахована на вишуковування коштів районного бюджету, позабюджетних коштів, коштів підприємств і організацій району усіх форм власності і господарювання для надання грошової та натуральної допомоги найбільш нужденним громадянам району.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», «Про реабілітацію жертв політичних репресій», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про донорство крові та її компонентів», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».

Загальна характеристика Програми подана в Додатку 1. 

2. Мета Програми 

Підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених та непрацездатних громадян: дітей, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів. 

3. Джерела фінансування, строки виконання Програми

Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за рахунок надходжень із спеціального фонду бюджету Чернівецької міської ради та з загального фонду бюджету Першотравневої районної у місті ради, а також за рахунок благодійних надходжень, зібраних в рамках районної акції «Милосердя».

Обсяг надходжень, які планується отримати з спеціального фонду бюджету Чернівецької міської ради: 2010 рік – 125,2 тис.грн; 2011 рік – 151,4 тис.грн;
2012 рік – 181,1 тис.грн.

Обсяг надходжень, які планується отримати з загального фонду бюджету Першотравневої районної у місті Чернівці ради: 2010 рік – 241,8 тис.грн; 2011 рік – 279,2 тис.грн; 2012 рік – 335,5 тис.грн.

Обсяг надходжень, які планується отримати в рамках районної благодійної акції «Милосердя»: 2010 рік – 9,0 тис.грн; 2011 рік – 10,0 тис.грн; 2012 рік –
11,0 тис.грн.

Термін дії Програми – з 2010 по 2012 роки. 

4. Завдання Програми та результативні показники 

Основним завданням Програми є забезпечення в 2010-2012 роках розвитку матеріальної підтримки найбільш малозабезпечених мешканців району, удосконалення існуючої системи надання соціальних послуг.

Результативні показники Програми вказані в Додатку 2.

Ресурсне забезпечення Програми представлене в Додатку 3. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

Пріоритетними напрямами Програми є створення сприятливих умов життєдіяльності для найбільш соціально незахищених громадян, зокрема, ветеранів війни, в т.ч. учасників бойових дій на території Республіки Афганістан, громадян похилого віку, інвалідів, малозабезпечених сімей з дітьми, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій громадян, які потребують підтримки від органів місцевого самоврядування;

Заходи щодо забезпечення виконання районної комплексної програми «Захист» подані в Додатку 4. 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Програма виконується шляхом здійснення її заходів вказаних в Додатку 4. Відповідальність за їх виконання несуть виконавці.

Контроль за реалізацією Програми покладається на постійну комісію ради з гуманітарних питань, праці та соціального захисту населення і постійну комісію ради з питань роботи з молоддю, громадськими організаціями та об’єднаннями.

Щорічно на сесіях районної у місті ради заслуховувати інформацію про виконання Програми. 

 

Голова ради                                                                                                Ю.Ваньчицький