На головну сторінку Контакти Карта сайту
 
 

Актуально

18.02.2015 Перелік сховищ та укриттів на території Першотравневого району Детальніше...
 
09.01.2015 Для оперативного реагування на аварійні ситуації до Вашої уваги надається перелік телефонів оперативних служб м. Чернівці Детальніше...
 
20.07.2011 Детальніше...
 
 
На головну сторінку

повернутись

Інформує управління Пенсійного фонду України в Першотравневому районі міста Чернівці.
Д
ОБРОВІЛЬНА УЧАСТЬ
В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ"ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Відповідно до чинного пенсійного законодавства, право на одержання пенсій із солідарної системи державного пенсійного страхування мають застраховані особи - працівники, що виконують роботи за трудовим або цивільно-правовим договором, підприємці, адвокати, нотаріуси тощо. Ті ж, хто працює за кордоном, навчається у вузі, а також іноземці чи особи без громадянства, що проживають або працюють на території України, мають право брати добровільну участь у системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування.

Це поняття вперше було введено з 01.01.2004 року. Умови й порядок добровільної участі в системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування регулюються ст.12 Закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування".

Під добровільною участю розуміється сплата страхових внесків до Пенсійного фонду України протягом певного періоду, який особа бажає зарахувати до свого страхового стажу для призначення пенсії. Всі умови обговорюються в договорі , що укладається між органом Пенсійного фонду України та фізичною особою.

Право на добровільну участь мають особи, які досягли 16-річного віку і не входять до кола осіб , які підлягають загальнообов"язковому державному пенсійному страхуванню, а саме: іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, студенти, інші особи.

Для нашого міста Чернівців ця норма Закону надзвичайно актуальна, адже у такий спосіб вирішується питання страхового стажу про призначенні пенсії для осіб, які працюють за кордоном або просто забезпечують себе роботою самостійно.

Договір про добровільне страхування укладається за місцем проживання.

Для цього необхідно надати копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та трудової книжки. Договір укладається не менше ніж на один рік, розмір сплати страхових внесків за кожен місяць також має бути не менше мінімального. До прикладу, мінімальна заробітна плата в березні 2009 року становить 605 грн., ставка страхового внеску -33,2%, отже розмір мінімального страхового внеску становить 200,86 грн.

Сплата внесків здійснюється на рахунок управління Пенсійного фонду України в Першотравневому районі м.Чернівці, відкритий до 1 січня 2004 року в установі ВАТ «Державний ощадний банк України» № 256093013757, МФО 356334 , ід. код 21430549.

Отже, добровільна участь у системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування це реальна можливість забезпечити повний страховий стаж та створити умови для збільшення розміру майбутньої пенсії.

Відповідаємо на Ваші запитання

Сплата страхових внесків фізичними особами,
які обрали особливий спосіб оподаткування.

Які зміни відбулися у сплаті страхових внесків для платників спрощеної системи оподаткування?"

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах з 1 травня 2009 року сплачують страхові внески у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Як визначається мінімальний страховий внесок?

Мінімальний страховий внесок -сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, встановлених законом на день отримання доходу.

Враховуючи розмір мінімальної заробітної плати у 2009 році мінімальний страховий внесок для зазначених осіб становить у:

травні - червні - 207,50 грн. жовтні - листопаді - 215,80грн.

липні - вересні - 209,16 грн. грудні - 222,11 грн.

Як визначити суму, яку необхідно перерахувати до Пенсійного фонду, адже частина страхових внесків вже перерахована Держказначейством?

Щомісячна сума страхового внеску визначається підприємцем з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, яка згідно Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"» та Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", перераховується органами Державного казначейства України на рахунки органів Фонду у розмірі 10 та 42 відсотків відповідно.

Чи є обмеження у сплаті страхових внесків ?

Особи мають право визначити для себе розмір страхового внеску, який перевищує мінімальний, але не може бути більший розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески.

Оскільки, на сьогодні, максимальна величина становить 10035 грн, щомісячна сума самостійно встановленого внеску, з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, у 2009 році не може перевищувати 3331,62 грн.

Чи визначені терміни сплати даних страхових внесків?

Страхові внески сплачуються у строки визначені частиною шостою статті 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме щоквартально, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а саме:

за травень та червень 2009 року - до 20 липня 2009 року;

за липень-вересень 2009 року - до 20 жовтня 2009 року;

за жовтень - грудень 2009 року - до 20 січня 2010 року.

Що необхідно зазначати в платіжному дорученні при перерахуванні коштів на рахунки Пенсійного фонду?

В платіжному дорученні платник повинен зазначати: прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце державної реєстрації та період за який сплачуються внески. За відсутності ідентифікаційного номера зазначається серія та номер паспорту.

Хто контролюватиме сплату коштів?

Звірку сум сплачених страхових внесків органи Пенсійного фонду зобов'язані провести не пізніше 31 січня року, наступного за звітним та протягом 10 днів після її закінчення про результати звірки повідомити платників.

Платники, які за результатами цієї звірки мають недоїмку (несплачені страхові внески за попередній рік), зобов'язані сплатити її протягом 30 днів після отримання повідомлення.

За умови дотримання таких строків повного розрахунку штрафні санкції та пеня за несвоєчасну сплату внесків не нараховуються.

Облік сплачених страхових внесків здійснюється органами Фонду в особових рахунках платників на підставі наданих Державним казначейством України виписок у електронному вигляді.

Персоніфікований облік внесків здійснюється органами Фонду на основі даних одержаних від Державного казначейства України та даних обліку.

Чи повинні платники спрощеної системи оподаткування звітувати перед Пенсійним фондом?

Звітність до органів Фонду зазначеними особами подається щорічно до 1 квітня наступного за звітним роком, за формою згідно з додатком 26 до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України 19.12.2003 р. № 21-1, та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 .01.2004 р. за № 64/8663.

Мені 57 років . На даний час я не працюю . 5 років працював за кордоном. Чи можна мені ці роки зарахувати в стаж ? Якщо можна зарахувати то яким чином і що для цього потрібно?

На Ваше запитання дає відповідь стаття 12. Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09.07.2003 року. В даній статті передбачено добровільну участь в загальнообов»язковому державному пенсійному страхуванні.

Що таке добровільна участь ? Добровільна участь - це самостійна сплата страхових внесків до Пенсійного фонду України за певний період, який особа бажає зарахувати до свого стажу, при умові, що на даний час є незастрахованою особою, тобто не є найманим працівником чи підприємцем.

Якщо Ви бажаєте брати добровільну участь в загальнообов»язковому державному пенсійному страхуванні, то Вам необхідно звернутись в управління Пенсійного фонду України у Вашому районі. При наявності копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, в якій останнім записом є звільнення, з Вами буде укладено договір. Даний договір передбачає порядок добровільної участі застрахованої особи у солідарній системі загальнообов»язкового державного пенсійного страхування а саме:

- права та обов»язки Сторін;

- порядок сплати страхових внесків;

  • умови набуття Застрахованою особою права на пенсійні виплати відповідно до Закону;

  • відповідальність Сторін;

  • строк дії Договору;

  • порядок розірвання Договору;

  • місцезнаходження та реквізити сторін.

Крім того слід зазначити, що місячний розмір страхових внесків не може бути меншим за мінімальний. Що таке мінімальний страховий внесок? Мінімальний страховий внесок це сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, встановлених законом на день отримання заробітної плати (доходу) До прикладу, мінімальна заробітна плата в квітні 2009 року становить 630 грн., розмір страхового внеску -33,2%, отже розмір мінімального страхового внеску становить 209,16 грн.

Отже, добровільна участь у системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування це реальна можливість забезпечити страховий стаж та створити умови для збільшення розміру майбутньої пенсії.

Мені 62 роки . Я пенсіонер. З дня виходу на пенсію не працював. Чи можу я самостійно сплатити страхові внески в Пенсійний фонд, щоб мати можливість зробити перерахунок та збільшити розмір пенсії?

Стаття 13 Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09.07.2003 року визначає умови припинення участі в системі загальнообов»язкового державного пенсійного страхування, зокрема участь застрахованої особи припиняється, якщо їй відповідно до цього Закону призначено пенсію і вона не продовжує працювати.

Отже враховуючи вищезазначене, особа, яка набула статусу пенсіонера і не продовжує працювати, не може брати добровільну участь у системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування.

Рахунок управління Пенсійного фонду України в
Першотравневому районі м. Чернівці № 256093013757
ВАТ «Ощадбанк України» МФО 356334.

Заступник начальника управління -начальник відділу обліку надходження платежів
Пенсійного фонду Українив Першотравневому районі м. Чернівці З.П.Гречанюк