На головну сторінку Контакти Карта сайту
 
 

Актуально

18.02.2015 Перелік сховищ та укриттів на території Першотравневого району Детальніше...
 
09.01.2015 Для оперативного реагування на аварійні ситуації до Вашої уваги надається перелік телефонів оперативних служб м. Чернівці Детальніше...
 
20.07.2011 Детальніше...
 
 
На головну сторінку

Про пенсійне забезпечення матерів, які народили п'ятеро або більше дітей, та матерів інвалідів з дитинства

Жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, а також матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, надається право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу, що закріплено в абзаці 4 пункту 3 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Водночас, згідно з пунктом “ж” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від віку і трудового стажу мають жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро та більше дітей до 14-річного віку. Порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1992 № 244. Пунктом 2 цієї постанови визначено, що право на пенсію на пільгових умовах має вищевказана категорія жінок, які зайняті на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві у колгоспах, державних господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах, орендних колективах, а також у фермерських та інших господарствах незалежно від форм власності та господарювання.

Багатодітні матері мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною

Відповідно до статті 5 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” багатодітним матерям, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, виплачується пенсія за особливі заслуги перед Україною у розмірі від 35% до 40% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Призначення пенсії зі зменшенням пенсійного віку батькові, який здійснював виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда

Абзацом 5 пункту 3 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що за вибором матері або у разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення ним 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Відповідно до статті 10 вищезазначеного Закону особі, яка має право на різні види пенсії, призначається один із цих видів за її вибором.

Якщо мати використала право на призначення пенсії (незалежно від виду) до досягнення пенсійного віку, то у батька підстави для призначення дострокової пенсії за віком відсутні.

Порядок та механізм обчислення пенсії зазначеним категоріям громадян визначається нормами Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Особливості подання та оформлення документів для призначення пенсій багатодітним матерям та матерям інвалідів з дитинства

Порядок подання та оформлення документів для призначення пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846.

Згідно з пунктом 24 цього Порядку факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини, а факт її виховання до шестирічного віку встановлюється на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

Відповідно до пункту 25 Порядку визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою із акта огляду у МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

У разі, якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку або інвалідом з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, надається  висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.

Порядок звернення за призначенням пенсії матері, яка народила п'ятеро і більше дітей, та матері інваліда з дитинства

Відповідно до статті 44 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” заява про призначення пенсії за віком та необхідні документи можуть бути подані до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, не раніше ніж за місяць до досягнення особою пенсійного віку.

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначенн я пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” до заяви про призначення пенсії подаються такі документи:

1) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера. У разі його відсутності, через свої релігійні переконання, надається копія сторінки паспорта з відміткою про те, що особа має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

2) документи про стаж (оригінали та копії), що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (трудова книжка; диплом, свідоцтво чи атестат про навчання; копії свідоцтв про народження дітей (для жінок); військовий квиток та ін.). За період роботи, починаючи з 01.01.2004, відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку;

3) документи про заробітну плату:– індивідуальні відомості про застраховану особу, починаючи з 01.07.2000, які надаються відділом персоніфікованого обліку;– у період до 01.01.2016 за бажанням особи та за умови підтвердження первинними документами – довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу до 01.07.2000;

4) документи про місце проживання (реєстрації) особи (паспорт);

5) свідоцтво про народження дитини чи паспорт дитини;

6) документи про визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (при призначенні пенсії матері інваліда з дитинства);

7) документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку (при призначенні пенсії згідно з пунктом “ж” статті 13 Закону України “Про пенсійне  забезпечення”);

8) у разі наявності також надаються інші документи, які засвідчують особливий статус особи (посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях; посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.).

Приклади визначення права на пенсію матерям інвалідів з дитинства, багатодітним матерям та батькам, які здійснювали виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда:

Мати інваліда з дитинства, інвалідність якому встановлена в 11 місяців і до досягнення шестирічного віку він був визнаний інвалідом, матиме право на призначення дострокової пенсії за віком за умови наявності у неї не менше 15 років страхового стажу.

Мати інваліда з дитинства, інвалідність якому встановлена у 15 років, матиме право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років за наявності у неї не менше 15 років страхового стажу та у разі надання висновку лікарсько-консультаційної комісії про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.

За відсутності такого висновку право на призначення дострокової пенсії за віком згідно з абзацом 4 пункту 3 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” відсутнє.

У разі смерті дитини-інваліда у 5-річному віці, її матір не матиме права на дострокове призначення пенсії за віком, оскільки така дитина не була інвалідом до досягнення шестирічного віку.

Мати інваліда з дитинства, у якої дитина-інвалід померла у 15 років, матиме право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років лише у разі, якщо така дитина була визнана дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку, або у разі надання висновку лікарсько-консультаційної комісії про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.

У разі якщо матір народила п'ятеро дітей і один із цих дітей помер до досягнення 6-річного віку, то така матір не матиме права на дострокове призначення пенсії за віком, оскільки вона не виховала п'ятеро дітей до шестирічного віку.

 

Людмила Лотоцька,

начальник управління Пенсійного фонду України в м. Чернівцях