На головну сторінку Контакти Карта сайту
 
 

Актуально

18.02.2015 Перелік сховищ та укриттів на території Першотравневого району Детальніше...
 
09.01.2015 Для оперативного реагування на аварійні ситуації до Вашої уваги надається перелік телефонів оперативних служб м. Чернівці Детальніше...
 
20.07.2011 Детальніше...
 
 
На головну сторінку

До уваги страхувальників!

 

Зміни у бланках звіту по єдиному соціальному внеску до Пенсійного фонду у 2013 році

 

Пенсійний фонд України постановою № 24-1 від 10.12.2012, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2204/22516 вніс зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України  від 08 жовтня 2010 року № 22-2. При цьому відбулись зміни в бланках щомісячної звітності по єдиному внеску (Додаток 4) та зміни в правилах їх заповнення, починаючи з січня 2013 року.

Так, в таблиці 1 додатку 4 додано реквізит «Кількість створених нових робочих місць». Цей реквізит зазначається один раз і лише тоді коли на підприємстві створено нове робоче місце у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника, незважаючи, що на них не були прийняті працівники. Закон України «Про зайнятість населення» 05.07.2012 № 5067».

У розділі «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період» з’явився підпункт «в т.ч. працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню». Даний показник заповнюється відповідно до частини 1 статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» 05.07.2012  № 5067:

«Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

- має на утриманні дітей віком до шести років;

- виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

- утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.»

Показник «Середньооблікова кількість штатних працівників» визначається відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722. Показник «у тому числі працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність» заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 № 42, зареєстрованого в Мінюсті 13.02.2007 за № 117/13384.

Показник «Штатна чисельність працівників» це встановлений на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників (персонал), з якими укладено трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), в якому зазначено розмір окладу для конкретної посади.

Реквізит «Кількість застрахованих осіб» тепер називається «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати». До цих осіб відносяться особи, за яких подаються відомості до системи персоніфікованого обліку, ті що зазначені в таблиці 6 додатку 4).

 

Тепер щодо змін, які відбулись в таблиці 6 додатку 4 «відомості про нарахування заробітної плати(доходу) застрахованим особам.

Додано новий код типу нарахувань 10 для відображення сум, нарахованих за дні щорічних та додаткових відпусток. Так, суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи "Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)" із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10. А суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Відтепер реквізит «Місяць та рік, за який проведено нарахування» обов'язково повинен бути заповнений.

Додано новий реквізит «Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця», який заповнюється у кожному звітному періоді з 1 січня 2013 року та використовується органами ПФУ для підрахунку трудового стажу по кожній застрахованій особі. Показник відповідає кількості календарних днів від 1-го до 31 (28,29,30), залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин) значення реквізиту завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.

Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати і т.д.) не впливає на обов'язковість заповнення цього реквізиту. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Даний реквізит не може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди.

У разі необхідності зменшення цього показника за попередні звітні періоди застосовується знак мінус і зазначається місяць та рік за який необхідно змінити показник. При необхідності збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою «скасовуючий», яким скасовується неправильний показник та надається правильний збільшений.

Тобто, у разі, якщо працівнику нараховано в поточному періоді заробітну плату і відпускні за цей звітний період то даний реквізит заповнюється напроти зазначеної заробітної плати. У разі якщо крім заробітної плати і відпускних за звітний період потрібно зазначити ще відпускні на майбутній період то реквізит не заповнюється напроти цих відпускних. В наступному звітному періоді зазначають цього працівника і, якщо у нього весь місяць була відпустка зазначають тільки даний реквізит, у разі якщо була заробітна плата, то напроти заробітної плати зазначають даний реквізит.

Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:

  • при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов`язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
  • при відображенні сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах.

 

Сергій Сєдін,

начальник відділу персоніфікованого обліку,

інформаційних систем та мереж

управління Пенсійного фонду України в м. Чернівцях